Óvodánkról

Óvodánk a Havanna Lakótelep szélén, csendes sétányra nyíló udvarral, egy bölcsőde szomszédságában immár több mint 35 éve várja a környékbeli kisgyermekeket. Az autóforgalomtól teljesen elzárva, tiszta levegőjű, fás – füves- virágos udvarunkon olyan többnyire természetes anyagokból készült játékeszközök találhatók, amelyek maximálisan kielégítik az ide járó gyermekek mozgásigényét. Nyáron a teraszárnyékolók, a lombos fák és a pancsoló medencék biztosítják a felfrissülést.

Csoportszobáink tágasak, világosak, esztétikusan berendezettek, igényes dekorációval, amely az óvónénik keze munkáját dicséri. A központi folyósó falát a gyermekek alkotásai díszítik, ezeket évszakonként lecseréljük. A nyolc csoportszobához négy gyermekmosdó és négy öltöző tartozik, és van egy jól felszerelt tornaszobánk is. Három éve egyik helyiségünkben sószoba működik, amit főleg az őszi és téli időszakban rendszeresen és nagy gyakorisággal használnak a gyermekek.

Óvodánkban ebben a nevelési évben két logopédiai csoport indult, 12-12 fővel, akiket a Beszédvizsgáló szakértői véleménye alapján tudtunk fogadni. Speciális fejlesztésüket saját logopédusunk látja el. A többi csoport fele-fele arányban vegyes, illetve homogén összetételű, 20-24 fős létszámokkal, összesen 150 gyermekünk van.

Pedagógiai programunk a „Mocorgó” nevet viseli, utalva az ide járó gyermekek nagyfokú mozgásigényének kielégítésére, az egészséges életmód és a mozgás fontosságának hangsúlyozására az óvodás évek alatt. A mozgásfejlesztés központi helyet foglal el mindennapjainkban, hisszük és valljuk, hogy a mozgás elengedhetetlen az értelmi képességek, valamint a beszédkészség fejlesztésénél egyaránt. A rendszeres mozgás és a szabadban történő játék az egészséges életmód alapjai, egy olyan szemlélet meghonosítása, amely később igénnyé válhat, és nem utolsó sorban például szolgálhat a családok számára is. A kerületi sportegyesület (SZ.A.C.) szakemberei, edzői hetente két alkalommal csoportos foglalkozásokat tartanak az óvodában, amelyeken minden középsős és nagycsoportos gyermek részt vesz. A téli időszakban egyik nagycsoportunk korcsolya oktatásban is részesül.

Hagyományaink közül megemlíthetjük többek között az őszi, illetve tavaszi sportdélutánt, a szüreti mulatságot, a tökfaragó napot, a Mikulás ünnepséget, az adventi kézműves délutánt, a farsangolást, a Húsvét-várást, a Föld napját, az Eszterlánc-napot. Ezek többségét úgy szervezzük, hogy a szülők is részt vehessenek a programokon. Évek óta óvodánk csapata versenyez a kerületi Ovis Olimpián, néptánc csoportunk pedig fellép a különböző óvodai és kerületi kulturális rendezvényeken. Havonta bábszínházak, gyermekszínházak, zenei együttesek igényes előadásait láthatják a gyermekek az óvodában. Gyakran megyünk buszos kirándulásra, akár egész naposra is, almaszüretre, múzeumba, állatkertbe, a kisebbekkel sétálunk a környéken.

Óvodánk pedagógusai a gyermekközpontú nevelésben hisznek, számukra első a gyermekek érdeke, védelme, egyéni fejlesztése. A másság elfogadását, a toleranciát, a segítőkészséget, egymás személyiségének tiszteletben tartását közvetítik és várják el a gyermekektől. Pozitív szemlélettel és példamutatással adják át a legfontosabb értékeket.

A szülőkkel őszinte partneri kapcsolatot ápolunk, a családi nevelés fontosságát kiemelten kezeljük, a szülők felé azt közvetítjük, hogy az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítése, segítése, és ebben szívesen vállalunk pedagógusi, segítő szerepet. A biztonságos, családias, harmonikus légkör megteremtését tartjuk a legfontosabbnak, hiszen gyermekeink csak ilyen környezetben tudnak felhőtlenül játszani, tevékenykedni, saját tempójukban, erőltetés nélkül fejlődni, elfogadni a közösség szabályait és kis közösségük tagjait. Az érzelmi szocializáció az iskolaérettség egyik kritériuma, mi éppen olyan jelentősnek tartjuk, mint a különböző értelmi képességek fejlesztését. Gyermekeink biztos alapokkal, önbizalommal telve, koruknak megfelelő ismeretekkel és feladattudattal lépnek az iskolába.

Pedagógusaink munkáját szakemberek is segítik: logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógy testnevelő, pszichológus. A felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek időben a szakemberek szárnyai alá kerülnek, és megkapják a nekik előírt fejlesztést. Ugyanilyen fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, a valamely területen kiemelkedő képességekkel rendelkező gyermekekkel is külön foglalkozunk, támogatjuk és biztatjuk őket.

A beiratkozást megelőző nyílt napunkon szeretettel fogadjuk az érdeklődő családokat. A beszoktatás idején, ami 2-3 nap, a szülők is betekinthetnek az óvoda mindennapi életébe, megismerhetik az adott csoport szokás- szabályrendszerét, az óvónők elvárásait és nevelési elveit.

Hisszük, hogy óvodánkba olyan gyermekek, családok járnak, akik boldogok, elégedettek és mindig szívesen visszajönnek. Bármilyen kérdésre az óvodával kapcsolatosan a vezető és az itt dolgozó pedagógusok készséggel válaszolnak.